За проектот Материјали Кампањи Медиа
Активности

Активности

Дел од предвидените активности кои ќе се реализираат во училиштата се следните:

Ликовна изложба за училишната кампања „Права и обврски“

Традиционален танц за училишната кампања „Почитување и различност во мултиетничко општество“

Интерактивни спортски и забавни игри за училишната кампања „Мултиетничко општество“

Конкурс за разгледници за училишната кампања „Еднаквост и човекови права“


sponsor logo sponsor logo sponsor logo