За проектот Материјали Кампањи Медиа
ОУ „Блаже Конески“ - Прилеп

ОУ „Блаже Конески“ - Прилеп

Во ОУ „Блаже Конески“ – Прилеп, на ден 7 Ноевмри 2014 година, се реализираше училишната кампања „Ликовен изложба“ за промоција на концептот „Права и одговорности во општеството“ како дел од проектот „Сите сме еднакви“.  На овој ден, во училиштето се одбележува и Денот на јаболкото, и на заедничка приредба беше одржана и изложбата, и беа избрани најдобрите ликовни творби. 


sponsor logo sponsor logo sponsor logo