За проектот Материјали Кампањи Медиа
Спортски активности

Спортски активности

ОУ „Страшо Пинџур“ Вевчани

Зајакнување на мултиетничките односи преку спортски игри.


sponsor logo sponsor logo sponsor logo