За проектот Материјали Кампањи Медиа
Традиционални танци и ора

Традиционални танци и ора

ОУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес

На 24.12.2014 г. во нашето училиште се одржа втората кампања за традиционални танци и ора. Активностите се одвиваа по следниот редослед:

1. Избор на тим од професори за подготовка на кампањата

2. Изработка на првичен план за осмислување на приредбаа и избор на ученици од разни националности кои што би учествувале во истата 

3. Разговор со родителите кои што ќе помогнат во реализацијата 

4. Разговор со уметнички друштва од македонска, турска, бошњачка  националност за соработка при избор на песните, носии и рата

5. Следува период на увежбување на точките 

6. Значаен момент е тоа што при изведба на точките учествуваат деца од разна националност, не пеат и играат на сопстввени песни и ора, напротив учат да пеат и играат на традиционалните танци и ора на другарчињата од друга националност

7. Закуска од традиционални јадења подготвени од мајките

sponsor logo sponsor logo sponsor logo