За проектот Материјали Кампањи Медиа
Конкурс за разгледници

Конкурс за разгледници

ОУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес

ООУ „Св.Кирил и Методиј“ од Велес по текот на месец февруари го распиша конкурсот за разгледници со право на учество на учениците од прво до петто одделение. Конкурсот имаше две категории од ликовни творби во било која техника и компјутерски цртежи во познатите апликации за цртање .

Се оформи комисија за избор на најдобрите разгледници и тоа составена одд одделенски наставници: наставникот по ликовно образование и наставникот по информатика. Од пристигнатите творби во март беа доделени дипломи за најдобрите разгледници.

sponsor logo sponsor logo sponsor logo