Për projektin Materialet Fushatat Media
Kontakti

Kontakti

ОHО

tel: 02 3222 303

e-mail: sitesmeednakvi@oxo.org.mk

bulevardi “Ilinden” 43/10 

1000 Shkup, Maqedoni


sponsor logo sponsor logo sponsor logo