Për projektin Materialet Fushatat Media
SHF “Blazhe Koneski” – Prilep

SHF “Blazhe Koneski” – Prilep

Në SHF “Blazhe Koneski” – Prilep më 7 nëntor 2014, u realizua kampanja “Ekspozitë e artit” për promovimin e modelit “Të drejtat dhe përgjegjësitë”, si pjesë e projektit “Të gjithë jemi të barabartë”. Në këtë ditë, në shkollë u shënua edhe Dita e mollës dhe me shfaqje të përbashkët që organizuar edhe ekspozita, në ekspozitë u zgjodhën vizatimet më të mira.  


 


sponsor logo sponsor logo sponsor logo