Për projektin Materialet Fushatat Media
SHF “Shën Kirili dhe Metodij” – Veles

SHF “Shën Kirili dhe Metodij” – Veles

Më 08.09.2014 në kuadër të javës së fëmijëve në shkollën tonë qe organizuar “Ekspozita e artit” me temë “Të drejtat dhe obligimet”. Kjo temë paraprakisht qe punuar në orët e shoqërisë. U përcaktua ekipi i mësimdhënësve të cilët janë përgjegjës për organizimin mes të cilëve edhe mësimdhënësi i arsimit figurativ në shkollë. U krijuan ftesa dhe u ftuan përfaqësuesit nga këshilli i prindërve, përfaqësues i komunës, si edhe piktorë. Mysafirë tanë ishin nxënësit e SHFK “Rajko Zhinzifov” nga fshati Orizar. Ngjarja ishte mbuluar nga mediet si televizioni vendor “Kanal 21” si edhe shpallje në rrjetet sociale. 


sponsor logo sponsor logo sponsor logo